Kulttuuriympäristöhanke

Riitta Jaakkola

Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma

Jalasjärvellä käynnistyi alkuvuodesta 2017 Leader-rahoitteinen 3-vuotinen hanke; Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma. Vastaava työ Kurikkaan ja Jurvaan valmistui keväällä 2015. Se löytyy kirjastosta ja sen voi ladata osoitteessa: http://www.kurikka.fi/files/Kuvitus/kurikan_kulttuuriymparistoohjelma_kirja.pdf Kuntakohtainen kulttuuriympäristöohjelma on valmistunut myös Maalahteen, Närpiöön ja Ähtäriin.

Näistä kaikista kirjahankkeista saamani kokemus osoittaa, että paras lopputulos saadaan tiiviillä yhteistyöllä kiinteistön omistajien, kotiseutuväen ja aktiivisten kyläläisten kanssa. Nyt kootaan niitä arvoja ja erityispiirteitä, joita Jalasjärvellä on päiviimme säilynyt. Tuleva kirja painottuu rakennusperintöön. Siinä esitellään hyvin tai vähintään kohtuullisesti piirteensä säilyttäneitä ja erityisesti ennen sotia rakentuneita pihapiirejä Jalasjärven eri puolilta. Lisäksi esitellään maiseman erityispiirteet ja arvot ja paikallinen arkeologinen perintö sekä perinnebiotoopit. On tärkeää saada kokoon mahdollisimman kattava tieto kaikilta Jalasjärven kyliltä ja se onnistuu vain yhteistyössä rakennuskohteiden omistajien, kyläläisten ja kotiseutuväen kanssa.

Yhteistyötä edellyttää myös hankemuoto, Leader-hankkeille tyypillisesti tarvitaan talkoolaisia. Mitä se talkoolaisten työ tässä hankkeessa on ja tulee olemaan? Se voi olla osallistumista kyläiltoihin ja tiedonkeruun ohjaukseen inventointilomakkeen avulla. Se voi olla inventointilomakkeiden jakamista, omistajien kannustamista tiedonantoon ja tarvitessa kiinteistön omistajien avustamista niiden täytössä. Ja lopuksi talkoolaiset voivat varmistaa, että täytetyt lomakkeet saadaan kyliltä kokoon ja hankkeen käyttöön.  Se voi olla myös osallistumista keskusteluun kylien arvoista ja mahdollisista haasteista ja hankkeen loppuvaiheessa laadittujen kylä- ja kohdekuvauksien kommentointia.

Keväällä 2017 kotiseutuväki kiersi hankevetäjän apuna kyliä ja esitteli komeita ja esittelyn arvoisia kohteita eri puolilla Jalasjärveä. Touko-kesäkuussa oli laaja kylätilaisuuksien sarja, silloin tehtiin hanketta tutuksi, kartoitettiin osallistujien tietoja kotikylistään ja käynnistettiin rakennuksia koskevan tiedon keruu. Tilaisuuksissa käytiin läpi alustavasti esiteltäviksi arvioituja taloja ja mietittiin mistä niihin saataisiin lisätietoa. Tunnelma iltamissa oli innostunut, oma kylä haluttiin kirjassa näyttävästi esiin ja yhteinen lupaus oli koota kaikki saatavissa oleva tieto, tehtävää alustavasti jo jaettiinkin. Yhä uudestaan todettiin, että parhaimmat tietäjät ovat jo poissa ja hanke siltä osin valitettavan myöhään liikkeellä. Tilanne on kuitenkin sama muuallakin ja teemme parhaamme. Mikäli vaikkapa uudella omistajalla on puutteelliset tiedot talostaan, kylästä ja entisestä omistajasuvusta annetaan varmasti tarvittavaa lisätietoa.

Leader-hanke edellyttää talkootuntien kirjaamista. Hankkeen edellyttämä talkootyö on yhteensä lähes 900 tuntia. Yhdeksän kylää ja Jalasjärvi-Seura jakavat tämän talkootyön. Kevään ja alkukesän yhteistyö tuotti reilut 400 talkootuntia, se kuvaa paikallista asennetta ja talkoohenkeä. Tästä on hyvä jatkaa.

Hankevetäjä tekee useita vastaavia hankkeita rinnakkain ja seuraava työrupeama Jalasjärvellä käynnistyy marras-joulukuussa 2017. Silloin selviää, minkälaista tietoa on saatu kokoon kesän ja alkusyksyn aikana. Siitä sitten jatketaan eteenpäin.

Tervetuloa hankkeen tilaisuuksiin tai ottakaa suoraan yhteyttä. Kerron mielelläni lisää, tietoa voi vaihtaa myös puhelimessa ja sähköpostin välityksellä. Kuvaan kirjaa varten esiteltäviä kohteita useaan otteeseen ja eri vuodenaikoina, piipahdan mahdollisuuksien mukaan myös jututtamassa omistajia. Yksiin kansiin koottu tieto kaikkien Jalasjärven kylien kulttuuriperinnöstä syntyy vain yhteistyössä teidän kanssanne!

Yhteistyöterveisin,

Riitta Jaakkola, hankevetäjä

jaakkolanriitta(at)gmail.com, 0400 925656

Esitietolomake (PDF) ohjeineen kiinteistöjen omistajille on tulostettavissa tästä linkistä:

Kulttuuriympäristöohjelma

Lomakkeen voi tilata myös ottamalla yhteyttä hankevetäjään.